9 mar 2018

Takstrapport fra forsikringen

Årsaken til oppstått oppsprekking mellom tak- og vegg, skyldes at akrylmassen har tørket ut,
og normale bevegelser i bygget over tid. Når det gjelder sprekk i plateskjøter over vinduet,
skyldes disse også normale bevegelser i bygget, og ikke snøpress fra taket, så vidt
undertegnede kan bedømme.

Tastrapport fra forsikringen