16 sep 2020

Skjeggkre Oppdatering

Her følger en oppdatering på hva som har skjedd med behandling mot funn av skjeggkre i Bjørndalen Panorama, samt noen tips om hva hver enkelt kan bidra med.

Generelt om skjeggkre:

For generell informasjon om skjeggdre viser vi til Rentokil sine hjemmesider på nettet: https://www.rentokil.no/skjeggkre/

Skjeggkre er ikke farlige og gjør minimale materielle skader i bygg. De er likevel å regne som et skadedyr fordi de gjerne oppleves som sjenerende og ubehagelige, spesielt i store mengder.

Hva er status i Bjørndalen Panorama?

Etter en periode med kartlegging i våres mottok styret en rapport fra vårt skadedyr firma Rentokil datert 9. Juni, som beskriver et lite funn på enkelte steder i garasje / bod områder, samt ved heis på to steder. Denne rapporten er publisert på hjemmesiden 14. Juni.

Styret tok kontakt med Rentokil for å behandle dette og Rentokil  anbefalte en behandling i 2 omganger med 4 måneders mellomrom.

Første omgang med gift ble lagt ut på stedene det var detektert skjeggkre 23. Juni, og påfølgende omgang vil da komme i Oktober.

Hva kan hver enkelt gjøre?

Styret vil i samarbeid med Rentokil sørge for skadedyr-bekjempelse på fellesområdene, men vi er også avhengige av at den enkelte seksjons-eier tar ansvar for egne seksjoner og for å hindre spredning til / fra f.eks. bodområder.

Dersom du observerer skjeggkre enten i din egen seksjon eller i fellesområder, er det viktig at du varsler styret om dette (via mail på bjorndalenpanorama@styrerommet.no), slik at vi kan ha en oversikt over når og hvor observasjoner gjøres, og kan eventuelt justere behandling i samarbeid med Rentokil.

For kontroll av hver enkelt seksjon kan man kjøpe inn limfeller og sette ut, eller ta kontakt med et skadedyr-firma, f.eks. Rentokil.

Forebygging / Begrensning

Hver enkelt har ansvar for å forebygge/begrense en forekomst av skjeggkre. Nedenfor finner du noen punkter som kan være greie å passe på, både for egen leilighet og kjellerbod:

  • Det aller viktigste du kan gjøre er å ikke ta dem med deg inn. De bor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og lignende. Forsøke å redusere innførsel til boligen via gjenstander ved å pakke ut nye ting ute og kaste emballasjen så raskt som mulig.
  • Reparer gulvbelegg, og tett lister, sprekker, rør- og kabelgjennomføring med fuging. Finmasket netting kan benyttes på luftekanaler. På denne måten fjerner du gjemmestedene og begrenser bevegelsesfriheten.

 

  • Det er viktig med godt renhold (støvsuging) for å fjerne mattilgangen/næringskilder. Skjeggkreet har en lang utviklingstid fra egg til voksent individ (opptil 3 år). Jevnlig og grundig støvsuging kan redusere problemet betraktelig.