14 jun 2020

Skadedyr rapport

Styret har mottatt rapporten etter innsanking av limfeller som har vært satt ut i løpet av våren/forsommeren. Det er funnet en liten forekomst av skjeggkre. Styret har tatt kontakt med skadedyr firmaet for å iverksette tiltak, mer informasjon vil komme når fremdrift er avklart. Se lenke til full rapport nedenfor

Skadedyr-rapporten kan leses her: /?nid=41908