Endret: 15 jun 2017     Opprettet: 6 mai 2014

Facebook side for Bjørndalen Panorama

Noen av beboerne har tatt initiativet til et lukket Facebookside for sameiets beboere. Dette er "en gruppe for å fremme sosiale aktiviteter i vårt hyggelige nabolag. "

Vi oppfordrer alle beboere om å søke opp Bjørndalen Panorama på Facebook, og  melde seg inn i gruppen. 

https://www.facebook.com/groups/bjorndalenpanorama/

Styret vil også bruke denne gruppen til informasjon som supplement til andre kanaler, men ikke for å svare på henvendelser. Henvendelser til styret må fremdeles sendes til vår mailadresse: bjorndalenpanorama@styrerommet.net.