Endret: 6 apr 2020     Opprettet: 8 feb 2020

GET bredbånd og kabel-tv

Hva inneholder dagens avtale med GET?

I dag betaler sameiet 181,23 for TV-pakken "Kollektiv Start 30" og 139,64 for bredbåndspakken "Kollektiv bredbånd 20"

Vi nærmer oss slutten av en femårig avtale med GET og vil i den nærmeste tiden fremforhandle ny avtale og samtidig innhente tilbud fra konkurrerende leverandører.